Kütuse kütteväärtused  
 
Kivisüsi 5,8-9,1 kWh/kg
Pruunsüsi 2,3-6,4 kWh/kg
Turbabrikett (10% niiskust) 4,7-5,5 kWh/kg
Küttepuit (18% niiskust) 2,9-5,0 kWh/kg
Puidukoks 7,5-9,1 kWh/kg
Põlevkivi 1,7-5,0 kWh/kg
Bensiin 12,2 kWh/kg
Diislikütus 11,8 kWh/kg
Petrooleum 12,0 kWh/kg
Masuut 11,1-11,5 kWh/kg
Põlevkiviõli 10,6 kWh/kg
Etanool 7,3 kWh/kg
Taimeõli 10,6 kWh/kg
Vedelgaas 12,6 kWh/kg
Vesinik (H₂) 33,6 kWh/kg
Süsinik (C) 9,1 kWh/kg

1 m³ gaasis on 9.3 kWh (eestigaas.ee)
vana katel 70-90%, kondensaatkatel 98%

 
tagasi esilehele