kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  AutoCAD käsud tähestikulises järjekorras

 
    nurk
     
  Käsud on AutoCAD'is kindlate tegevuste sooritamiseks (joone joonestamine, liigutamine, kopeerimine, suurendamine jne) ja neid on üle paari tuhande ning sisestatakse käsureast (Command Line) nuppudele klikkamisega, funktsiooni- ning tähe- ja numbriklahvidelt. Enter'i abil käivitatakse viimasena antud käsk. Uue käsu saab anda alles siis kui eelmine on lõpetatud ning käsu saab tühistada ESC klahvi abil.  
     
 

NB. Tasuks meelde jätta, et kõige kiirema käskude otsingu ja inglisekeelse selgituse tagab rakenduse enda Help (abi) funktsioon. Selle saab rakendada käsuga HELP või leiate ? ikooni töölaua menüüde ülevalt paremast nurgast.

 
     
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z  
     


command


        nurk
         
  P (PAN)   abil aktiviseerime nn "käe", millega saame liigutada joonist tööaknas.  
         
  PLOT   abil saame teostada joonise väljatrükki. Mugavam on seda teha Ctrl+P käsu abil.  
         
  POLYSOLID   abil saame luua 3D seinu.  
         
  PRESSPULL   on pea sama käsk, mis EXTRUDE ainult, et saab luua ühe 3D objekti korraga.  
         
  PU (PURGE)   käsuga saame jooniselt eemaldada mitteaktiivseid objekte (kustutab nähtamatud block'i omadused, mõõtude stiilid, grupid, kihid, joonte tüübid, tekstide stiilid, 0 mõõtudega objektid ja tühjad tekstikastid) läbi dialoogiakna. Käsk ei kustuta block'i siseseid 0 suurustega objekte ja tühjasid tekstide kaste ning lukustatud kihte.  
         
         

  tagasi käskude esilehele  
     
  © 2020 annes poolma