kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  joonestamise algõpetusele abiks  
  formaadid  
  raamjoon  
  tähised  
  kirjanurk  
  standardkiri  
  jooned  
  vaated  
  pinnalaotus  
  mõõdud  
  viirutus  
  lõiked  
  aksonomeetria  
  rööptahukas ja kuup  
  silinder  
  koonus  
  püramiid  
  prisma  
  tüvikoonus  
  tüvipüramiid