kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  Joonestamise õppematerjal  
  Joonestamise algõpetus (pfd)  
     
  Solid Edge algõpetus (pdf)  
  Solid Edge 3D modelleerimine (pdf, Kivi)  
  SolidEdge ST4 õpetus (metshein.com)  
  SolidEdge ST4 õpetus edasijõudnutele (metshein.com)  
  SolidEdge juhend ja harjutuste kogu iseseisvaks tööks (Sigre Mõttus)  
  3D harjutused SE ST9 näitel (TÜ)  
  SE joonestamine (Andry Kikkull)  
     
  AutoCAD esimesed sammud (pdf, Rahula)  
  AutoCAD algõpetus veidi põhjalikumalt (pdf, Helinurm)  
  The Hitchhiker's Guide to AutoCAD Basics  
  AutoCAD alustuseks (YouTube)  
  AutoCAD 3D algõpetus (YouTube)  
     
     
  NB! Käesoleval lehel mainitud õppematerjal on loodud teiste õpetajate poolt ja mõeldud ainult koolisiseseks kasutamiseks ning ei ole mõeldud levitamiseks ega kommertseesmärkideks kasutamiseks.  
     
  annes.poolma@lookool.ee