- KUIDAS LUUA MAJA EESTVAADE, KASUTADES OLEMASOLEVAID MAJA PLAANE -

 

1. Avage maja plaan ja aktiveerige esimese korruse kiht. Looge uus kiht, näiteks "300 Eestvaade" (number kihi ees organiseerib kihid soovitud järjekorda) ja andke talle eristuv värv. Näiteks roheline.

 

2. Joonestage maja eestvaate loomiseks vajalikud abijooned LINE (L) käsu abil.

 

3. Määrake maapind ja 1 korruse põranda kõrguseks 0 (kui Teie ülesandes eestvaadet ei ole, siis kasutage kõrgusi, mida mina antud juhises kasutan). Muidugi võite kasutada ka teisi vabalt valitud aga loogilisi kõrgusi. Neid leiate oma majalt või mujalt hoonetelt, milles saate mõõdistusi teha.

 

4. Määrake OFFSET käsu abil 2 korruse põrand, lagi ja katuse hari.

 

5. Kuna katus on tavaliselt maja fassaadist (näiteks 300 mm) üle, siis OFFSET (OF) käsuga saate luua vajaliku kauguse. Eemaldage TRIM (TR) käsu abil üleliigsed jooned.

 

6. FILLET (F) käsuga saate eemaldada üleliigsed jooned katuselt.

 

7. Looge joonisel 1 korruse lae kõrgus (arvestage vahelae paksuseks 300-500 mm) ja akna alumise ääre kõrgus põrandast (tavaliselt 600 mm) ning akna kõrgus (antud juhul 1200 mm).

 

8. Nüüd kusututage üleliigsed jooned. Akna all asub betoonist kast, kus asub keldrikorruse aken.

 

9. Looge akna ümber (sissepoole) aknaraam (tavaliselt 50 mm). Tööriistadeks sobivad OFFSET ja FILLET. Edaspidi ma ei korda käske/tööriistu, mida olen eelnevalt nimetanud.

 

10. Nüüd muutke varjatud jooned Dashed ehk triipjoonteks. Default ei ole neid jooni aktiveeritud aga leiate need "Linetype" alt "Manage..." nimekirjast. Eemaldage liigsed jooned esimese korruse garaazi ukselt ja sissepääsult. Muutke 0 (ehk esimese korruse põranda) kõrgus vundamendi kõrguseks.

 

11. Looge garaaziustele piidad juba eelpool toodud (aknaraam) näpunäidete põhjal. Ja eemaldage liigsetest kohtadest vundamendi jooned.

 

12. Looge 3 trepiastet (jagage kõrgus trepiastmete kogusega).

 

13. Muutke varjatud joonte värvi "Color" alt, et need ei hakkaks üldpilti segama. ByLayer värv on määratud kihi värvina ja kui käsitsi muudate objekti värvi, siis pärast kihi värvi muutmist jääb see samaks. Aktiveerime 2 korruse plaani.

 

14. Looge 2 korruse plaanilt abijooned. Pange tähele, et sealt leiate ka korstna mõõdud (va kõrguse).

 

15. Anname korstnale kõrguse (ütleme, et see on harja keskel, siis osaliselt ulatub harjast allapoole) ja eemaldame liigsed jooned.

 

16. Kuna teisel korrusel on hoone asemel rõdu (jälgige alati tähelepanelikult maja plaane), siis joonestame selle ja eemaldame osa katusest ning majast.

 

17. Sama lugu on ka garaazi kohal asuva hoone ja katusega. Teise korruse plaanil ei ole ju seinu vaid katuse piirjooned.

 

18. Ja nüüd kanname teise korruse aknale kõrgused (vastavalt esimese korruse aknale kui joonisel ei ole teisiti märgitud).

 

19. Lisame aknaraamid.

 

20. Eemaldame liigsed jooned.

 

21. Eemaldame mustad mõõdud, liigsed jooned ja muudame vaate joonte värvi valgeks (ehk väljatrükil mustaks).

 

22. Ja hakkame mõõtusid peale kandma. Kõigepealt DIM käsuga esimene mõõt. Salvestame joonise käsuga SAVE (klaviatuuril Ctrl+S). Vaadake, et faili nimetus oleks õigesti vormistatud - "Eesnimi Perekonnanimi AutoCAD ülesanne ...".

 

23. Ja nüüda kanname edasi mõõte DIMCONTINUE käsuga.

 

24. Samamoodi (kõigepealt DIM ja siis DIMCONTINUE) kanname joonisele ka teised mõõdud.

 

25. Lisame joonisele COPY-PASTE või I (INSERT) käsuga varem valmistatud Block kirjanurga.

 

Ja nüüd lisage kõik muud vajalikud detailid ja ongi maja eestvaade loodud. Looge sellest pdf-fail.

 

Lugupidamisega,

Annes Poolma