kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  AutoCAD baasterminoloogia

 


        nurk
         
  Absolute Coordinates   Punktide sissekandmine lähtepunkti suhtes.  
         
  Acad.dwt   Vaikimisi template (šabloon), mis laetakse automaatselt, kui alustatakse joonestussessiooni. See on muudetav.  
         
  Associated Dimensioning   Mõõtmed, mis on seotud mingite kindlate punktidega. Uuendatakse, kui muudetakse punkti asukohta.  
         
  Backup File   AutoCAD võimaldab automaatset faili varundust ja salvestust. See on ettevaatusabinõu juhuks, kui fail saab mingil põhjusel rikutud. See salvestatakse .BAK laiendiga.  
         
  Block   Eelnevalt valmis joonestatud kujund, mida saab töösse sisestada, et vähendada tööaega ja faili mahtu.  
         
  Crosshairs   See on kursor joonestusalal.  
         
  Cursor   Kursori kuju muutub sõltuvalt sellest, kus ta programmis parasjagu on.  
         
  Database   Andmebaas. AutoCAD’i joonis on tegelikult üks suur andmebaas, mis sisaldab informatsiooni, mida vajatakse objektide reprodutseerimiseks faili avamisel.  
         
  Dialog Box   AutoCAD’is on kasutuses palju dialoogiaknaid, mille abil programm kasutaja poolt erinevat infot saab.  
         
  Drawing Template File   See on fail mis sisaldab endas eelseadeid tihedamalt kasutatavate häälestustega. Seda nimetatakse ka prototype drawing. Faili laiend on .DWT.  
         
  Extents   Joonestatud objekti välimised piirid.  
         
  Grid   Punktide muster, mida näidatakse ekraanil. Sisse ja välja lülitamiseks kasutatakse klahvi F7.  
         
  Grips   Väikesed „sangad” objektidel, mis lubavad kiiret redigeerimist.  
         
  Layer   Kiht. Kõik objektid on joonestatud kihile. Võimalik on grupeerida teatud objektid eraldi kihtidele, see annab võimaluse paremaks töö organiseerimiseks.  
         
  Layout Tabs   Ala, mida kasutatakse printimisel printeri või plotteriga.  
         
  Limits   Seade, mille abil saab kehtestada näilise piiri joonestustööle.  
         
  Linetype   Joone tüüp. Kõik objektid joonestatakse kindla joonetüübiga. Näiteks solid, center, dashed, jne .  
         
  Model Space   Joonestusruum, kus on võimalik objekti modelleerida.  
         
  Modify   Üldine termin objektide muutmiseks.  
         
  Object   Mis iganes üksus AutoCAD’i andmebaasis. Nimetatakse ka entity.  
         
  Origin   Lähtepunkt. 0,0 punkt koordinaatsüsteemis.  
         
  Ortho Mode   See on olek, mis lubab joonestada vaid horisontaalseid ja vertikaalseid jooni (perpendicular). Sisse ja välja saab lülitada ka F8 klahviga.  
         
  Object Snap   Olek, kus uue punkti liitmine mingi loodud punktiga toimub automaatselt kui kursor satub punkti lähedusse.  
         
  Path   Määratud tee kaustani, kuhu AutoCAD salvestab või kust otsib faile.  
         
  Pick   Vasaku hiire klahvi klikiga objekti valimine.  
         
  Plot   Nagu Print. Joonise väljatrükkimine.  
         
  Polar Coordinates   Punktide sissekandmine lähtudes joone pikkusest ja nurgast.  
         
  Property   Mis iganes kindlad objekti tunnused ehk omadused layer, scale, linetype, start point, jne.  
         
  Relative Coordinates   Suhtelised koordinaadid. Punktide sissekandmine lähtudes varem tekitatud punktist.  
         
  Selection Set   Mingi muutmiseks valitud objektide grupp.  
         
  Snap   Mood kus mingist konkreetsest punktist on võimalik haarata. Sisse ja välja lülitamiseks F9 klahv.  
         
  Styles   Stiilid. Teksti, mõõtmete jne vormindamine.  
         
  Units   Joonise jaoks kindlaks määratud baasüksused. Näiteks on võimalik kasutada tolle või millimeetreid vastavalt vajadusele. Määrata saab ka täpsusastet, näiteks 1/4", 1/2" 1/64", jne.  
         
  User Coordinate System   UCS (User Coordinate System) on WCS-is (World Coordinate System) kasutaja poolt tehtud muudatuste tagajärg.  
         
  View   Vaade. Kindel ala joonisest.  
         
  Viewport   Eraldiolev „aken” joonisel. Avatud võib olla korraga mitu sellist akent, milles kuvatakse erinevaid joonise osasid.  
         
  Wizard   Viisard. Lihtne abi, mis aitab sul samm-sammult seadistada mingeid joonise aspekte.  
         
  World Coordinate System   WCS. Tavaline X-Y koordinaatide süsteem, mis on vaikimisi kasutuses. Kui seda muudetakse, saab sellest User Coordinate System (UCS).  
         
  Zoom   Nägemaks mingit väikest osa suuremalt (zoom in) või suuremat ala väiksemalt (zoom out).  
         
         


  tagasi esilehele  
     
  © 2022 annes poolma