Abiks ehitamisel vene
 
Küttevõimsused (olemasoleva katlaga hoonele)
Kütuste küttevärtused
Toru mõõdud
Elektrivõimsused
Sobiva suurusega peakaitse
Ventilatsioon
 
Vundamendi joonis (jpg)
Küttesüsteemi tähised (pdf)
Malmradiaatori soojusväljastus (pdf)