Veidi kasulikku ...
 
Küttevõimsused (olemasoleva katlaga hoonele)
Kütuste küttevärtused
Toru mõõdud
Galvaaniline paar
Kaabli valik võimsuse järgi
Sobiva suurusega peakaitse
Automaatkaitselüliti valik võimsuse järgi
Ventilatsioon
Puurid keermele
 
Vundamendi joonis (jpg)
Maakollektori läbiviigu paigaldamise soovitused (pdf)
Danfoss SSM kollektori läbivoolude reguleerimise tabel (pdf)
Küttesüsteemi tähised (pdf)
Faaside värvid (jpg)
Juhtidele kestvalt lubatud voolud (A) erinevate paigaldusviiside korral (png)
Liinikaitselülitite valik (png)
Malmradiaatori soojusväljastus (pdf)
Soojuspumba tööpõhimõte (jpg)
 
 
paigaldustööd.ee