kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  AutoCAD käsud tähestikulises järjekorras

 
    nurk
     
  Käsud on AutoCAD'is kindlate tegevuste sooritamiseks (joone joonestamine, liigutamine, kopeerimine, suurendamine jne) ja neid on üle paari tuhande ning sisestatakse käsureast (Command Line) nuppudele klikkamisega, funktsiooni- ning tähe- ja numbriklahvidelt. Enter'i abil käivitatakse viimasena antud käsk. Uue käsu saab anda alles siis kui eelmine on lõpetatud ning käsu saab tühistada ESC klahvi abil.  
     
 

NB. Tasuks meelde jätta, et kõige kiirema käskude otsingu ja inglisekeelse selgituse tagab rakenduse enda Help (abi) funktsioon. Selle saab rakendada käsuga HELP või leiate ? ikooni töölaua menüüde ülevalt paremast nurgast.

 
     
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z  
     


command


        nurk
         
  A (ARC)   käsuga saame joonestada kaare erinevate lähteandmete alusel.  
         
  AA (AREA)   käsuga saame joonestada pindala.  
         
  ABOUT   käsuga kuvame dialoogiaknaga teabe AutoCADi versiooni, litsentside jm informatsiooni kohta.  
         
  ACISIN   abil sisestame joonisesse ACIS faili (*.SAT), mis sisaldab andmeid kolmemõõtmeliste kehade kohta. Avaneb valikuaken Select ACIS Files. Faililoetelus tuuakse esile ainult *.SAT tüüpi failid.  
         
  ACISOUT   abil moodustame ruumilistest (SOLID) objektidest ACIS faili. Objektid peavad olema suletud ja loodud käskudega BOX, CONE, CYLINDER, EXTRUDE, SPHERE, SUBTRACT, UNION, WEDGE jne. Peale objekti valikut avaneb dialoogiaken Select ACIS. File Name lahtrisse kirjustatkse ACS faili nimi. Kui valitud objektid ei vasta eeltoodud nõuetele, siis vastab rakendus, et pole selleiseid objekte leitud.  
         
  ADC (ADCENTER)   DesignCenter'i avamine.  
         
  ADCCLOSE   DesignCenter'i sulgemine.  
         
  ADCNAVIGATE   abil saame luua rajad DesignCenter' objektideni.  
         
  AL (ALIGN)   abil määrame objektide asetused ükteisest.  
         
  AMECONVERT   abil muudame AME tüüpi suletud kehad AutoCAD Solid tüüpi kehadeks. Saab kasutada vaid AME (Advanced Modeling Extension) kujundatud objekte.  
         
  AP (APPLOAD)   abil saame laadida joonisesse lisaprogrammidega loodud faile.  
         
  APERTURE   abli saame kontrollida objekti napsamise kasti e haardeala (Object Snap Target Box) suurust.  
         
  AR (ARRAY)   abil saame kopeerida/paljundada olemasolevaid objekte võrdsete vahedega, kas nelinurga või ringikujulise asetusega.  
         
         

  tagasi esilehele  
     
  © 2022 annes poolma